Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2013

Irytek
5895 47b0
Reposted frombloodymary bloodymary viawhovianx whovianx
Irytek
 Dziękuję Ci, że jesteś. I że ja mogę być.
— S@motność w sieci
Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala viawhovianx whovianx
Irytek
0733 e756
Reposted fromsoSad soSad viawhovianx whovianx
Irytek
Urodziłem się 29 czerwca 1930 roku. Nie pamiętam, jak to się stało i muszę tylko w to uwierzyć. Zapytany przed sądem, czy urodziłem się rzeczywiście, nie mógłbym przysiąc, bo osobiście niczego sobie nie przypominam. Jeśli istnieje jakieś inne życie po śmierci, prawdopodobnie tak samo nie będę pamiętał mojego umierania. Trochę to smutne, bo to znaczy, że ani tego, że jesteśmy, ani tego, że nas nie ma, nie możemy być pewni.
— Sławomir Mrożek
Reposted frombialaflaga bialaflaga viawhovianx whovianx

May 14 2013

Irytek
1475 1d99
Reposted fromxfrd xfrd
Irytek

Któż jednak powie, że za tymi chmurami nie ma słońca?…

— Kamizelka
Reposted fromSecret-Obsession Secret-Obsession
Irytek
1626 d50f
Irytek
1716 7d03
bye bye honey
Reposted frommissbrodka missbrodka
Irytek
1754 65db
Reposted fromhagis hagis
Irytek
1818 b5f3
Irytek
1833 a062
Reposted fromryszarrd ryszarrd
Irytek
1884 d8cd
Reposted fromJohn27 John27
Irytek
Gdybym miała 9 żyć każde chciałabym przeżyć z Tobą.
— szkoda że nie jestem kotem
Reposted frommissmaya missmaya
Irytek
5987 c94c
Reposted fromxnothingspecial xnothingspecial viawhovianx whovianx
Irytek
Czy gdyby miłość była chorobą chciałabyś się wyleczyć?
— Delirium - Lauren Oliver
Reposted fromohshit ohshit viawhovianx whovianx
Irytek
1545 e190 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawhovianx whovianx
Irytek
mogę umierać co wieczór i od nowa żyć co rano
Reposted frombialetulipany bialetulipany viawhovianx whovianx
Irytek
Jedno z gorszych uczuć? Niepewność co do uczuć drugiej osoby. 
— blom1
Reposted fromblom1 blom1 viawhovianx whovianx
Irytek
3812 f8e7
Reposted fromGodislove Godislove viawhovianx whovianx
Irytek
1086 a175
Reposted fromtimetolove timetolove viawhovianx whovianx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl